متن آهنگ دلم گریه میخواد حجت اشرف‌ زاده

متن آهنگ دلم گریه میخواد حجت اشرف‌ زاده   با لبخندی ساده بشین روبروم تا من مثل آینه تماشا کنم بذار آرزوهای گم کردمو تو چشمای مست تو پیدا کنم به جز تو چی میخوام از این زندگی دل من تو رو…